A  A  A  Widok standardowy  zólty tekst, czarne tlo 
kontakt
14 lutego 2016
imieniny: Walentego i Metodego
Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
03.10.2008


Dofinansowanie to jest realizowane przez PCPR dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie do zakupi sprzętu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

 

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów tego sprzętu nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, a podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta ze Starostą.

 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zakupu sprzętu przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

Wykaz dokumentów i załączników:

- wniosek (druk Centrum)

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/grupie inwalidzkiej (oryginał do wglądu),

- zaświadczenie lekarza specjalisty zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu oraz ze wskazaniem do korzystania z wnioskowanego sprzętu,

- oferta cenowa wnioskowanego sprzętu (faktura PRO-FORMA).

 

Miejsce otrzymania typowego druku:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 8, lub do pobrania na dole strony.

 

Wszelkie informację można uzyskać pod numerem telefonu: 061-29-20-320 lub 061-29-22-674

 

Kiedy:

w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

 

 

Pliki do pobrania:
Zaświadczenie lekarza specjalisty.pdf
Wniosek.pdf