Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach poszukuje pracownika na stanowisko pracownika socjalnego.

Na oferty oczekujemy do 30 listopada 2017 r.

Widzisz Reaguj Zadzwoń

Przypominamy o zwracaniu szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Osoby bezdomne, samotne, a także pod wpływem alkoholu są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu. Nie bądźmy obojętni, reagujmy jeśli zauważymy kogoś potrzebującego pomocy.

Powiatowe Centrum informuje, że 30 listopada 2017 r. mija termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - dla zadań planowanych do realizacji w roku 2018.

Czwartek 2 listopada 2017 r. jest w PCPR dniem wolnym od pracy.

Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” realizowany przez PCPR Szamotuły wraz z 3 partnerami: MGOPS Wronki, OPS Szamotuły i Fundacją AKME od początku realizacji zapewnił już wsparcie 267 mieszkańcom powiatu szamotulskiego.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta PCPR w Szamotułach udostępniony został formularz elektroniczny wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Projekty WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny