Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach przy ul. Wojska Polskiego 1.

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 30 stycznia 2015 r. opublikowane zostały zarządzenia Starosty Powiatu Szamotulskiego w sprawie kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach pomocy społecznej mających siedzibę na terenie Powiatu Szamotulskiego.

dzieci z rodzin zastepczych i domow dziecka na wyjatkowych warsztatach 1Czterdziestka dzieci z szamotulskich placówek opiekuńczych prowadzonych przez siostry zakonne oraz wychowywanych w rodzinach zastępczych udała się w minionym tygodniu na spotkanie z prawdziwym Świętym Mikołajem.

Zapraszamy do udziału w projecie Stowarzyszenia WIOSNA, który w wyjątkowy sposób inspiruje ludzi do stawania się kimś więcej, do wygrywania swojego życia i zostania Bohaterem.

Powiat Szamotulski ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.

Od dnia 01 lipca 2014 roku, na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny