Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 stycznia 2019 r. osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON.  W związku z przystąpieniem Powiatu Szamotulskiego do systemu SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) wnioski będzie można składać na dwa sposoby - w wersji papierowej lub poprzez system SOW.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w ramach realizacji pilotażowego programu „Absolwent” pozytywnie oceniony został projekt Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie- „Start zawodowy dla absolwentów z niepełnosprawnością”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach informuje o rozstrzygnięciu naboru na Partnera do projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 WRPO 2014+.

Informujemy, iż Powiat Szamotulski został zakwalifikowany do uczestnictwa w 2019 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji.

5 grudnia 2018 roku w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Szamotułach odbyła się V konferencja „W Powiecie Szamotulskim Wokół Rodziny”. Otwarcia konferencji dokonała Beata Hanyżak – Starosta Szamotulski.

W ramach projektu ,,Poprawa dostępu do usług społecznych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zrealizowało cykl szkoleń dla rodzin zastępczych pt. ,,Akademia Rodzicielstwa Zastępczego". Szkolenia odbyły się  w trzech miastach na terenie naszego powiatu tj. w Szamotułach, Pniewach oraz Wronkach.

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia