Informujemy, że od dnia 2 marca 2015 r. ulegają zmianie godziny pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wspieraj rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze - zostań Partnerem Programu "Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego".

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach przy ul. Wojska Polskiego 1.

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 30 stycznia 2015 r. opublikowane zostały zarządzenia Starosty Powiatu Szamotulskiego w sprawie kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach pomocy społecznej mających siedzibę na terenie Powiatu Szamotulskiego.

dzieci z rodzin zastepczych i domow dziecka na wyjatkowych warsztatach 1Czterdziestka dzieci z szamotulskich placówek opiekuńczych prowadzonych przez siostry zakonne oraz wychowywanych w rodzinach zastępczych udała się w minionym tygodniu na spotkanie z prawdziwym Świętym Mikołajem.

Zapraszamy do udziału w projecie Stowarzyszenia WIOSNA, który w wyjątkowy sposób inspiruje ludzi do stawania się kimś więcej, do wygrywania swojego życia i zostania Bohaterem.

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia