Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach informuje o rozstrzygnięciu naboru na Partnera do projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.2.1 WRPO 2014+.

W wyniku naboru do pełnenia roli Partnera wybrano Fundację AKME z siedzibą w Bogucinie przy ul. Grzybowej 4. Wybrany Partner spełnił wszystkie wymogi w zakresie formalnych warunków uczestnictwa w naborze i ogólnych warunków merytorycznych uczestnictwa w naborze oraz uzyskał najwyższą punktację Komisji ds. oceny ofert w zakresie szczegółowych kryteriów merytorycznych stosowanych w naborze.

Informacja o wyborze partnera znajduje się w załączniku.

informacja o wyborze partnera projekt WRPO 7.2.1

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny