Poznaj przedsiębiorców wspierających rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze - partnerów Programu "Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego".

W Programie mogą uczestniczyć na zasadzie partnerstwa podmioty oferujące na lokalnym rynku towary i usługi z zastosowaniem obniżki cen dla członków rodzin wielodzietnych.

W marcu 2016 r. do programu dołączyli nowi Partnerzy:

  • Warsztat "Niepowtarzalna Kartka" z Szamotuł
  • Firma Handlowa TeZeT z Obrzycka.

 

Aktualny katalog partnerów programu znajduje się w zakładce Karta Dużej Rodziny > Partnerzy Programu

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia