Informujemy osoby niepełnosprawne, że można już pobierać  obowiązujące w roku 2016 wnioski o dofinanowanie  w ramach Programu "Aktywny samorząd" - Moduł II, obejmujący pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wzory wniosków zamieszczono w zakładce Do pobrania > Program "Aktywny samorząd"

Jednocześnie informujemy, że termin przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016 upływa 30 marca 2016 r.

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia