Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zaprasza do składania ofert w zakresie poradnictwa specjalitycznego w projekcie "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim".

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”, numer RPWP.07.02.01-30-0017/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego przez:

1) prawnika - treść zapytania z załącznikami (*.pdf)
2) psychologa - treść zapytania z załącznikami (*.pdf)
3) pedagoga - treść zapytania z załącznikami (*.pdf)
4) logopedę - treść zapytania z załącznikami (*.pdf)
5) terapeutę uzależnień - treść zapytania z załącznikami (*.pdf)
6) mediatora - treść zapytania z załącznikami (*.pdf)
7) seksuologa - treść zapytania z załącznikami (*.pdf)
8) doradcę zawodowego - treść zapytania z załącznikami (*.pdf)

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia