Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach poszukuje pracownika na stanowisko opiekuna – asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej/niesamodzielnej.

Na oferty oczekujemy do 10 maja 2017 r.

Zatrudnienie opiekuna - asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej/niesamodzielnej, jest elementem realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o pracy znajduje się poniżej.

Ogłoszenie: opiekun - asystent osobisty (*.pdf)

 

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia