Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta PCPR w Szamotułach udostępniony został formularz elektroniczny wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Formularz ten pozwala na wypełnienie wniosku oraz przesłanie gp do PCPR poprzez:

1) zapisanie wniosku w formacie *.pdf do wydruku i dostarczenie wersji papierowej (nie prze email),

2)przesłanie do PCPR poprzez platmofmę ePUAP (wymagany jest Profil Zaufany).

Link do formularza.

Informujemy również, że termin przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 upływa 10 października 2017 r.

 

Projekty WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny