Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach poszukuje pracownika na stanowisko pracownika socjalnego.

Na oferty oczekujemy do 30 listopada 2017 r.

Zatrudnienie pracownika socjalnego, jest elementem realizacji projektu partnerskiego pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o pracy znajduje się poniżej.

Ogłoszenie: pracownik socjalny (*.pdf)

 

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia