Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach przy ul. Wojska Polskiego 1.


Szczegółowych informacji o programie udzielają: Krystyna Radzi i Ewelina Grzeszkowiak
tel. (61) 29 20 320  wew. 121, pokój nr 1.


Wnioski można pobrać ze strony www.szamotuly.pcpr.pl z zakładki AKTYWNY SAMORZĄD.


Ustala się, że w 2015 roku wnioski przyjmowane będą w następujących terminach:


Moduł I: do dnia 30 sierpnia 2015 roku


Moduł II:

- do dnia 30 marca 2015 roku ( wnioski dotyczące roku akademickiego 2014/2015).

- do dnia 10 października 2015 roku ( wnioski dotyczące roku akademickiego 2015/2016).


Szczegółowe informacje o programie dostępne są na naszej stronie internetowej lub na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia