Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach przy ul. Wojska Polskiego 1.


Szczegółowych informacji o programie udzielają: Krystyna Radzi i Ewelina Grzeszkowiak
tel. (61) 29 20 320  wew. 121, pokój nr 1.


Wnioski można pobrać ze strony www.szamotuly.pcpr.pl z zakładki AKTYWNY SAMORZĄD.


Ustala się, że w 2015 roku wnioski przyjmowane będą w następujących terminach:


Moduł I: do dnia 30 sierpnia 2015 roku


Moduł II:

- do dnia 30 marca 2015 roku ( wnioski dotyczące roku akademickiego 2014/2015).

- do dnia 10 października 2015 roku ( wnioski dotyczące roku akademickiego 2015/2016).


Szczegółowe informacje o programie dostępne są na naszej stronie internetowej lub na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny