Program "Aktywny samorząd"

Moduł I

  • Wniosek obszar B zadanie 2 (dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektornicznego i oprogramwania)
  • Wniosek obszar C zadanie 2 (pomoc w utrzymaniu w sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym)
  • Wniosek obszar D (pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej)

Moduł II

 Kierunki działań oraz warunki brzegowe programu "Aktywny samorząd"

 

Program "Wyrównywanie różnic między regionami III"

 

Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych

Turnusy Rehabilitacyjne

Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Likwidacja Barier

Sport, Kultura, Rekreacja

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia